Výuka v souvislostech

Cílem projektu je získání informací o fungování finského vzdělávacího systému, konkrétně o jeho prvcích jako je tzv. „phenomen-based teaching“, Students´ organized learning a dalších formách projektové výuky. Během mobility zaměstnanci byly získány konkrétní znalosti a dovednosti o fungování jednotlivých vzdělávacích metod a forem, zároveň se pedagogové seznámili s tím, jak finský vzdělávací systém funguje z hlediska řízení a managementu na konkrétních školách. Následně jsou získané znalosti aplikovány a přenášeny na úroveň naší školy, ostatních pedagogů a žáků.

Erasmus+ 2019 – Prezentace

Erasmus+ 2019 – Projektové dny

Erasmus+ 2019 – Tematické plány

Náš facebook

Náš instagram

Youtube