Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy

Talent jako diamant I

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium, zejména na didaktické pomůcky, odbornou literaturu, licence na software a interaktivní učebnice, vstupné a dopravu žáků na exkurze a přednášky, vzdělávání pedagogů a mzdové náklady na metodiku, koordinaci aktivit v oblasti nadání.

Talent jako diamant II

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019. Cílem první etapy (a také projektu) bylo diamanty nalézt, zajistit si základní nástroje k opracování a začít opracovávat. V druhé etapě jsme se zaměřili na hledání systému, jak trvale nacházet drahokamy a pořízení profesionálnějších nástrojů kopracování (v našem případě vzdělání pro pedagogy a pomůcky pro žáky). Díky tomuto programu se nám podařilo:
Navázat dlouhodobou spolupráci s patronem nadaných žáků – nadačním fondem QIIDO v oblasti vzdělávání pedagogů, identifikaci nadání a sdílení zkušeností s?dalšími školami věnujícími se nadaným dětem.
Zavést obohacující hodiny pro nadané žáky.
Nastavit několik individualizovaných hodin – zejména pro žáky jazykově nadané.
Zapojit žáky a studenty do soutěží.
Pořídit a ve výuce využívat pomůcky rozvíjející intelekt i kreativitu.
Doplnit a rozšířit zdroje a pracovní listy k efektivnější individualizaci ve výuce.
Realizovat výukové programy pro vybrané žáky dle oborů excelence.
Zapojili jsme se do aktivit Odysea Mysli, podporující týmovou spolupráci, kreativitu a talent.
Zřídit funkci koordinátora nadání.

Od vědomosti k dovednosti – My se vědy nebojíme I + II

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 a navazující program od 1.4. 2018 do 31.3.2019.
Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium na didaktické hry, nářadí, materiál pro experimenty, tablety, polytechnické stavebnice, přenosnou laboratoř a pomůcky, exkurze, mzdové náklady lektorů a pedagogů zapojených do aktivit pro nadané žáky a věcné ceny pro žáky.

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy v době od 1.1.2017 do 30.6.2018

Dotační prostředky využity na zajištění pedagogů a lektorů vyučujících v cizím jazyce pro MŠ, ZŠ gymnázium.

Aktivní školka, v níž to prostě žije

Neinvestiční dotace na období 1.1. 2018 – 30.11.2018.

Přijď k nám – u nás to žije každý den

Neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací projektu v období 1.1.2018 – 30.11.2018.

Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Náš facebook

Náš instagram

Youtube