Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Vyhráváme

V jazykových i badatelských soutěžích. Soutěžíme rádi, ačkoli v hodinách se porovnáváme jen sami se sebou. Posouváme své možnosti individuálně. V týmu jsme pak neporazitelní.

Umíme anglicky. Velmi dobře.

Naši žáci pravidelně a úspěšně skládají postupně vyšší a vyšší certifikáty Cambridge exams. Velmi dobře jsou na tom taky se španělštinou a němčinou.

Zahradní slavnost

Přijďte s námi korunovat školní rok Zahradní slavností. Program je nabitý. Muzikál gymnázia, vystoupení prvního stupně, výstava obrazů, Erasmus projekty, drony, virtuální realita, grilované masíčko…

Milujeme vědu

Už od první třídy milujeme vědu. A taky pokusy nejen v hodinách Science, výpravy za poznáním, angličtinu s rodilými mluvčími, Hejného matematiku, genetické čtení, Jolly Phonics…

Jsme v pohybu

Sportujeme, myslíme a chováme se ekologicky, vyrážíme na 14 dní do škol v přírodě, na lyžařské výcviky, zkoušíme nové sporty. Soutěžíme. Vyhráváme.

Učíme ve VR

Výuka ve virtuální realitě už na druhém stupni není nic nového. Přírodopis, zeměpis, jazyky – nové možnosti, kterých využíváme.

Vyhráváme

V jazykových i badatelských soutěžích. Soutěžíme rádi, ačkoli v hodinách se porovnáváme jen sami se sebou. Posouváme své možnosti individuálně. V týmu jsme pak neporazitelní.

Umíme anglicky. Velmi dobře.

Naši žáci pravidelně a úspěšně skládají postupně vyšší a vyšší certifikáty Cambridge exams. Velmi dobře jsou na tom taky se španělštinou a němčinou.

Zahradní slavnost

Přijďte s námi korunovat školní rok Zahradní slavností. Program je nabitý. Muzikál gymnázia, vystoupení prvního stupně, výstava obrazů, Erasmus projekty, drony, virtuální realita, grilované masíčko…

Milujeme vědu

Už od první třídy milujeme vědu. A taky pokusy nejen v hodinách Science, výpravy za poznáním, angličtinu s rodilými mluvčími, Hejného matematiku, genetické čtení, Jolly Phonics…

Jsme v pohybu

Sportujeme, myslíme a chováme se ekologicky, vyrážíme na 14 dní do škol v přírodě, na lyžařské výcviky, zkoušíme nové sporty. Soutěžíme. Vyhráváme.

Učíme ve VR

Výuka ve virtuální realitě už na druhém stupni není nic nového. Přírodopis, zeměpis, jazyky – nové možnosti, kterých využíváme.

1. 6. 2023

Třeťáci v knihovně

Třeťáci už se nebojí.V knihovně na besedě s názvem Ahoj...

31. 5. 2023

Lázeňská pohoda v Klimkovicích

Lázeňská pohoda v Klimkovicích – golf, procházka a relax 🍦...

31. 5. 2023

Zahradní slavnost

30. 5. 2023

Poklady Landeku

Poklady Landeku – děti 1. stupně se dozvěděly spoustu zajímavostí...

29. 5. 2023

DRAČÍ LODĚ

Náročný trénink jízdy na dračích lodích mají naši osmáci a...

29. 5. 2023

Geologický pavilon

V geologickém pavilonu páťáci vyzkoumali, z čeho je Země Fotogalerie

O HELLO základní škole

ZŠ Hello je bilingvní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy.

– nadstandardní vzdělávací a volnočasový program
– nižší počet žáků ve třídě
– prostor pro tvořivost a individualitu
– příprava na Cambridgeské zkoušky z angličtiny

Jsme škola, kde se pořád něco děje!

Průběh bilingvní výuky

Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah.

Novinky z facebooku

Naši partneři