Dokumenty školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

ŠKOLNÍ ŘÁD

School Rules and Regulations

PRAVIDLA HODNOCENÍ

Assesment Criteria

Přihláška ke studiu

Žádost o přestup na Gymnázium Hello

Titul: Fakultní škola Ostravské univerzity

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky

Školní vzdělávací program je veřejně k dispozici na sekretariátě školy každý den od 7,00 do 13,00 hod v době školní výuky.

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) oznamujeme, že výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. IČO: 26829690, se sídlem Čs. Exilu 491/23, 708 00 Ostrava – Poruba, provádí Jan Nosek, e-mail: dpo@helloskola.cz, telefon: 599 999 021.

SMĚRNICE ŠKOLY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Text směrnice

ŠKOLSKÁ RADA

Jednací řád
Školská rada dle zákona
Členové Školské rady

Náš facebook

Náš instagram

Youtube