Dokumenty školy

Výroční zpráva 2021/2022

Přihláška ke studiu (xlsx, 24,98 kB)

Žádost o přestup na Gymnázium Hello (doc, 49,5 kB)

Reflektivní zpráva ŠAP

Kompletní inspekční zpráva 2013 (pdf, 965 kB)

Titul: Fakultní škola Ostravské univerzity (jpg, 916 kB)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA HODNOCENÍ

Učební plán jazyková třída (pdf, 316 kB)

Učební plán všeobecná třída (pdf, 316 kB)

Žádost o uvolnění z TV (pdf, 206 kB)

Žádost o uvolnění z výuky (doc, 39,0 kB)

Výroční zpráva 2019/2020 (pdf, 254 kB)

Školní vzdělávací program je veřejně k dispozici na sekretariátě školy každý den od 7,00 do 13,00 hod v době školní výuky.

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) oznamujeme, že výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. IČO: 26829690, se sídlem Čs. Exilu 491/23, 708 00 Ostrava – Poruba, provádí Jan Nosek, e-mail: dpo@helloskola.cz, telefon: 599 999 021.

SMĚRNICE ŠKOLY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Text směrnice

ŠKOLSKÁ RADA

Jednací řád
Školská rada dle zákona
Členové Školské rady