Základní informace

Název školy: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Adresa školy: Čs. exilu 491/23, 708 00 Ostrava-Poruba
Recepce: +420 778 522 760
Sekretariát: +420 778 407 236
Email: info@gymnaziumhello.cz
IČO: 26829690
IZO: 181 047 519
ID schránky: 3m6ci4w

Vyučovací jazyk: český
Výuka na základě školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Gymnázium je čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41 (platí pro JAZYKOVOU, VŠEOBECNOU I MMIT třídu)

Náš facebook

Náš instagram

Youtube