Gamify It!

Projekt Gamify it!

byl založen, aby spojil 3 partnerské školy (z Česka, Španělska a Polska), které budou spolupracovat na tvorbě edukačních her využitelných ve třídě. Od projektu očekáváme, že nám pomůže rozvinout a posílit výuku odborných předmětů v angličtině, a to konkrétně v oblasti přírodovědné a humanitní. Nástrojem budou odborně zaměřené hry, za tímto účelem speciálně vytvořené. Hlavním důvodem, proč jsme se projekt rozhodli realizovat je klesající motivace žáků v odborných předmětech vedených v angličtině. Projekt, který jsme se rozhodli realizovat, řeší toto téma formou atraktivní, záživnou a smysluplnou pro studenty i učitele. Spolupráce s dalšími zeměmi umožní vytvořit větší množství výukových her, žáci i pedagogové si vyzkouší práci v mezinárodních týmech a získají pohled na řešený problém v kontextu jiných zemí a jiných vzdělávacích systémů.
Projekt je zaměřen na žáky 7.,8. a 9. třídy ZŠ a na 1. a 2. ročník gymnázia.

Twinspace

Náš facebook

Náš instagram

Youtube