Náš tým

Vedení školy

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Ředitelka školy

klimova@helloskola.cz

Mgr. Petra Nosková

Zástupkyně ředitelky

noskova@helloskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Lenka Nekorancová

Projektová manažerka, vedoucí PK IKT, učitelka

nekorancova@hello.cz

Mgr. Gabriela Juránková

manažerka komunikace, třídní učitelka 3. A vedoucí PK humanitní

jurankova@helloskola.cz

PaedDr. Šárka Divišová

třídní učitelka 2. A, vedoucí PK přírodovědné předměty

divisova@helloskola.cz

Mgr. Daniel Honka

třídní učitel 1. B

Mgr. Lucie Richtárová

třídní učitelka 2.B

richtarova@helloskola.cz

Mgr. Daniela Marková

výchovná poradkyně, zastupující třídní učitelka 1. B

markova@helloskola.cz

Bc. Jiří Ližička

třídní učitel 1. A, vedoucí PK anglický a španělský jazyk

lizicka@helloskola.cz

Mgr. Petr Horský

třídní učitel 4. A, metodik prevence, učitel Ge, SGG

horsky@helloskola.cz

Mgr. Petr Wantula

učitel

wantula@helloskola.cz

Mgr. Zuzana Pohlová

učitelka

pohlova@helloskola.cz

Mgr. Klára Kantorová

učitelka

kantorova@helloskola.cz

Mgr. Vendula Martiníková

zastupující třídní učitelka 2. A

martinikova@helloskola.cz

Mgr. Sandra Hrbáčová

zastupující třídní učitelka 3. A

hrbacova@helloskola.cz

Mgr. Sylvie Barčíková

zastupující třídní učitelka 1. A

barcikova@helloskola.cz

Emanuel Oyolo

učitel, rodilý mluvčí

Jason Stibi

učitel, rodilý mluvčí

Mgr. Petr Jandačka, PhD.

učitel

jandacka@helloskola.cz

Bc. Tereza Drnovská

učitelka

drnovska@helloskola.cz

Mgr. Markéta Haisová

učitelka

rumiskova@helloskola.cz

Renata Červená

odborník, vyučující předmětu Komunikační dovednosti v MMIT třídě

cervena@helloskola.cz

Mgr. Valeriia Kuznetsova

učitelka

kuznetsova@helloskola.cz

Bc. Michaela Záškolná

učitelka

zaskolna@helloskola.cz

Sarah van Wermeskerken

rodilá mluvčí

Mgr. Michal Opatřil

učitel

opatril@hellosklola.cz

Ing. Michal Přádka, MBA, LL.M.

odborník ve výuce, seminář finanční gramotnosti

Ing. Gabriela Přádková

odborník ve výuce, seminář finanční gramotnosti

Nepedagogičtí pracovníci

Branislav Gavač

Recepce

Petra Koselová

Petra Koselová

asistentka pedagoga

koselova@helloskola.cz

Kateřina Vopalecká

asistentka pedagoga

vopalecka@helloskola.cz

Věra Gavačová

recepční, kuchyně

Ing. Barbora Skipalová

asistentka ředitelky

skipalova@helloskola.cz

Lenka Michalová

ekonomka

Martina Fojtíková

ekonomka

fojtikova@helloskola.cz

Ing. Hana Hlaváčková

koordinátorka nadání