Náš tým

Vedení školy

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Ředitelka školy

klimova@helloskola.cz

Mgr. Petra Nosková

Zástupkyně ředitelky

noskova@helloskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Lenka Nekorancová

Projektová manažerka, vedoucí PK IKT

nekorancova@hello.cz

Mgr. Gabriela Juránková

manažerka komunikace, třídní učitelka 4. A, metodička moderní didaktiky

jurankova@helloskola.cz

PaedDr. Šárka Divišová

třídní učitelka 3. A, vedoucí PK přírodovědné předměty, zastupující třídní učitelka 4. A

divisova@helloskola.cz

Mgr. Daniel Honka

třídní učitel 2. B, koordinátor adaptačních kurzů

Mgr. Lucie Richtárová

třídní učitelka 3.B

richtarova@helloskola.cz

Mgr. Daniela Elšíková

výchovná poradkyně, zastupující třídní učitelka 3. B

markova@helloskola.cz

Bc. Jiří Ližička

třídní učitel 2. A, vedoucí PK anglický a španělský jazyk, koordinátor Jazykové třídy

lizicka@helloskola.cz

Mgr. Petr Horský

zastupující třídní učitel 2. A, metodik prevence, učitel Ge, SGG

horsky@helloskola.cz

Mgr. Petr Wantula

učitel, koordinátor adaptačních kurzů

wantula@helloskola.cz

Mgr. Zuzana Pohlová

učitelka

pohlova@helloskola.cz

Mgr. Klára Kantorová

učitelka

kantorova@helloskola.cz

Mgr. Vendula Trunkát Martiníková

učitelka, koordinátorka oboru MMIT

martinikova@helloskola.cz

Mgr. Sandra Hrbáčová

třídní učitelka 1. A, zastupující třídní učitelka 1. B

hrbacova@helloskola.cz

Mgr. Sylvie Barčíková

učitelka, zastupující třídní učitelka 3. A

barcikova@helloskola.cz

Emanuel Oyolo

učitel, rodilý mluvčí

Mgr. Shirin Husain, MBA

učitelka, rodilá mluvčí

husain@helloskola.cz

Mgr. Petr Jandačka, PhD.

učitel

jandacka@helloskola.cz

Bc. Tereza Drnovská

třídní učitelka 1. B, zastupující třídní učitelka 1. A

drnovska@helloskola.cz

Mgr. Markéta Haisová

učitelka, předsedkyně předmětové komise humanitní

haisova@helloskola.cz

Renata Červená

odborník, vyučující předmětu Komunikační dovednosti, Moderní média a tvůrčí psaní v MMIT třídě

cervena@helloskola.cz

Mgr. Valeriia Kuznetsova

učitelka

kuznetsova@helloskola.cz

Mgr. Michaela Záškolná

učitelka

zaskolna@helloskola.cz

MgA. Omar Rojas, Ph.D.

učitel, rodilý mluvčí

Mgr. Jiří Moravec

učitel IT, správce ICT

moravec@hellosklola.cz

Ing. Michal Přádka, MBA, LL.M.

odborník ve výuce, seminář finanční gramotnosti

Ing. Gabriela Přádková

odborník ve výuce, seminář finanční gramotnosti

Mgr. Lenka Gorná

učitelka

Mgr. Zora Jelínková

učitelka, koordinátorka rodilých mluvčí

jelinkova@helloskola.cz

Ing. Marek Ťapťuch

učitel, koordinátor ICT

Nepedagogičtí pracovníci

Branislav Gavač

Recepce

Petra Koselová

Petra Koselová

asistentka pedagoga, asistentka pro Erasmus projekty

koselova@helloskola.cz

Kateřina Vopalecká

asistentka pedagoga

vopalecka@helloskola.cz

Věra Gavačová

recepční, kuchyně

Ing. Barbora Skipalová

asistentka ředitelky

skipalova@helloskola.cz

Lenka Michalová

ekonomka

Markéta Janečková

referentka účetní

janeckova@helloskola.cz

Ing. Hana Hlaváčková

koordinátorka nadání

Vlastimil Stádník

školník

Náš facebook

Náš instagram

Youtube