Náš tým

Vedení školy

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Ředitelka školy

klimova@helloskola.cz

Mgr. Petra Nosková

Zástupkyně ředitelky

noskova@helloskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Lenka Nekorancová

Projektová manažerka, vedoucí PK IKT, učitelka

nekorancova@helloskola.cz

Mgr. Gabriela Juránková

manažerka komunikace, třídní učitelka 2. A vedoucí PK humanitní

jurankova@helloskola.cz

PaedDr. Šárka Divišová

třídní učitelka 1. A, vedoucí PK přírodovědné předměty

divisova@helloskola.cz

Mgr. Lucie Richtárová

třídní učitelka 1.B

richtarova@helloskola.cz

Mgr. Daniela Marková

výchovná poradkyně, zastupující třídní učitelka 1. B

markova@helloskola.cz

Bc. Jiří Ližička

třídní učitel 4. A, vedoucí PK anglický a španělský jazyk

lizicka@helloskola.cz

Mgr. Petr Hroský

třídní učitel 3. A, metodik prevence

horsky@helloskola.cz

Mgr. Petr Wantula

učitel

wantula@helloskola.cz

Mgr. Zuzana Pohlová

učitelka

pohlova@helloskola.cz

Mgr. Klára Kantorová

učitelka

kantorova@helloskola.cz

Mgr. Vendula Martiníková

zastupující třídní učitelka 2. A

martinikova@helloskola.cz

Ing. Blanka Kolinkeová

učitelka

kolinkeova@helloskola.cz

Mgr. Sylvie Barčíková

zastupující třídní učitelka 1. A

barcikova@helloskola.cz

Emanuel Oyolo

učitel, rodilý mluvčí

Jason Stibi

učitel, rodilý mluvčí

Mgr. Petr Jandačka, PhD.

učitel

jandacka@helloskola.cz

Bc. Tereza Drnovská

učitelka

drnovska@helloskola.cz

Mgr. Markéta Rumíšková

učitelka

rumiskova@helloskola.cz

Mgr. Petra Langrová

učitelka

langrova@helloskola.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Branislav Gavač

Recepce

Petra Koselová

Petra Koselová

asistentka pedagoga

koselova@helloskola.cz

Kateřina Vopalecká

asistentka pedagoga

vopalecka@helloskola.cz

Věra Gavačová

recepční, kuchyně

Ing. Barbora Skipalová

asistentka ředitelky

skipalova@helloskola.cz

Lenka Michalová

ekonomka

Martina Fojtíková

ekonomka

fojtikova@helloskola.cz

Ing. Hana Hlaváčková

koordinátorka nadání