Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Registrační číslo: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613  

období realizace: 1.3.2022 – 31.11.2023

Projekt zaměřen na poskytování kariérového poradenství žákům střední školy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období od 1.března 2022 do 31. listopadu 2023. Ve školním roce 2022/2023 jsme spolupracovali s Ing. Soňou Gajdaczovou, Mgr. Ivanou Seberovou a Mgr. Soňou Plhákovou. Pro gymnazisty z 2. a 3. ročníku byly realizovány workshopy a individuální konzultace se zaměřením na sebepoznání, odhalení silných stránek a potenciálu, profesní cíle, mapování kariérního terénu. Pro čtvrtý ročník to byly témata týkající se zvládání stresu v souvislosti s maturitou. 

Náš facebook

Náš instagram

Youtube