Úspory energie

Úspory energie na gymnáziu a základní škole Hello Ostrava

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011411

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získalo finanční podporu z EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na realizaci komplexních řešení ke snížení energetické náročnosti budovy školy. Prostřednictvím projektu dojde k výměně kotle a rekonstrukci otopné soustavy, zateplení pláště, výměně otvorových výplní, rekonstrukci osvětlení.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube