Gymnázium Hello 2022

Gymnázium Hello 2022 – šablony OP JAK 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002936

Období realizace: 1.10.2022 – 30.9.2024

Projekt gymnázia v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský byl zahájen v říjnu 2022. Zaměřuje se především na podporu studentů formou inovativního vzdělávání a to využitím moderních a atraktivních forem výuky jak ve škole, tak mimo školu a také zapojením odborníků s cílem propojit teorii s praxí, vidět věci z jiného úhlu a odnést si ze školy zážitek, který přetrvá. V průběhu školního roku se takto pojatých programů a aktivit účastnili s různou intenzitou všichni studenti napříč ročníky.  

Náš facebook

Náš instagram

Youtube