Pro studenty

5 důvodů studovat na gymnáziu Hello

• Naučit se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu žáků ve škole garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokladem pro účinné vzdělávání.
• Užít si školní roky a být v pohodě. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči vyplývá, že studentům se líbí naše rodinná atmosféra. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní praxe ukazují, že studijní výsledky jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a jsou obklopeni prostředím, kde mají podporu.
• Dorozumět se lépe v cizích jazycích. Až 5 hodin angličtiny týdně a k tomu konverzace s rodilým mluvčím + výběr z dalších volitelných aktivit = zaručený pokrok. A druhý cizí jazyk jako samozřejmost.
• Ovládnout moderní technologie a učinit z nich samozřejmou součást studijního i pracovního života. Virtuální realita, umělá inteligence, IT dovednosti.
• Najít a rozvinou své talenty. Moderní didaktika, práce s talenty, individuální přístup a velké možnosti školních i mimoškolních aktivit (Centrum pro talentovanou mládež, Cambridge exams, DELE, Goethe, DOFE…)

Cizí jazyky

Od 1. ročníku gymnázia vyučujeme současně 2 cizí jazyky. Angličtina je povinná, další povinný jazyk si volí žáci z nabídky: němčina nebo španělština

Povinně volitelné semináře pro žáky 3. a 4. ročníku

Matematika, fyzika-chemie, biologie, geografie, dějepis, společenské vědy, cizí jazyky, mediální seminář, psaní všemi deseti, sociologický seminář, IT seminář…

Aktivity během studia

Adaptační kurz v 1. ročníku, lyžařský kurz, zájmové kroužky (konverzace v cizích jazycích s rodilým mluvčím, sportovní, literárně historický, debatní, biologické okénko…), taneční kurzy, tradiční sportovní turnaje, poznávací zájezdy, vzdělávací exkurze, znalostní a dovednostní soutěže, příprava k mezinárodním certifikátům.

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na info@gymnaziumhello.cz nebo volejte

Mgr. Petře Noskové,
zástupkyni ředitelky školy na tel. 778 545 789
či pište na noskova@helloskola.cz
Těšíme se na Vás.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube