Absolventi

Absolventi 2021/2022

Našim letošním maturantům se otevírají tyto vysoké školy a obory:

Univerzita Palackého Olomouc: Právnická fakulta, Španělština a mezinárodní vztahy, Angličtina + Němčina

Nizozemsko (Breda): Logistika

VŠB: Stavební fakulta (architektura/stavitelství)

OSU: Politická a kulturní geografie, Angličtina a informatika, Angličtina a historie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Management a podnikání Newton University, Manažerská psychologie Newton University, Slezská univerzita v Opavě: Dentální hygiena, Porodnictví, Všeobecná sestra…

Absolventi 2020/2021

Bára se do Iowy dostala!!!

Čtěte rozhovor: Z Hello do Iowy.pdf

Skvělá parta mladých lidí

Maturanti 2021 se mohou pochlubit svými vysokými školami. Jsou přijati a cesta k vysněným specializacím se jim otevírá:

  • Karlova Univerzita: Právnická fakulta
  • University of IOWA: obor Komunikace
  • Univerzita Palackého v Olomouci: Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politologie a veřejná politika, Sociologie se specializací na soc. antropologii, Právnická fakulta, Učitelství občanská výchova a angličtina, Japonská filologie a filozofie, Ekonomicko-manažerská studia, Občanská výchova a geografie se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná matematika v ekonomické praxi, Informační technologie
  • Univerzita Tomáše Bati Zlín: Fakulta procesního inženýrství, obor Technologická zařízení
  • Ostravská univerzita v Ostravě: Sociologie, Učitelství MŠ
  • VŠB: Architektura
  • VOŠ Praha: Cestovní ruch

Hello maturanti 2021 hodnotí gympl

Absolventi 2019/2020

Jejich maturitní rok byl velmi náročný a do poslední chvíle nejistý. Ale zvládli to. 27 absolventů vyrazilo do světa a studují a pracují a dělají nám radost. 26 jich bylo přijato ke studiu na vysokých školách.

Aktuálně studují například:

Nanomateriálová chemie – UPOL// Čínská filologie – Katedra asijských studií – UPOL// Farmaceutická fakulta Hradec Králové – Univerzita Karlova// Lesnická a dřevařská fakulta – Mendelova univerzita Brno// Technologie letecké dopravy – VŠB Fakulta managementu a informatiky – Univerzita Tomáše Bati Zlín// Angličtina pro odbornou praxi – Slezská univerzita Opava// Společenské vědy a historie – OSU// Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika – UPOL// Čeština a sociologie – OU// Anglická filologie a český jazyk a literatura – Slezská univerzita Opava// Management – VŠB// Cestovní ruch a turismus – Slezská univerzita Opava// aj.

Student Michal Just v Tanzánii

Přečtěte si rozhovor s Michalem pro časopis Rodina a škola:

Je jednoduché sedět doma a mít vyhraněný názor