Přijímací zkoušky

Školní vzdělávací program Gymnázia Hello je nastaven tak, aby i za pomoci moderních pedagogických metod srovnal během prvního ročníku případné rozdíly mezi žáky z jednotlivých základních škol a na pevných základech pak mohl stavět přípravu na maturitní zkoušky a úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu.

Důraz na jazykové vzdělání, moderní technologie, soft skills – rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností aj. pak zaručuje kvalitní přípravu i pro pracovní život.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v roce 2024:

Školní část přijímací zkoušky bude vykonána v termínu JZP (tzn. 12. a 15. 4. 2024)

Do 31. 1. 2024 ředitelka školy zveřejní kritéria přijímacího řízení

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na skipalova@helloskola.cz nebo volejte

Barboře Skipalové,
asistentce ředitelky školy na tel. 778 407 236
či pište na skipalova@helloskola.cz
Těšíme se na Vás.