Přijímací zkoušky

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ V RÁMCI 2. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

NÁSLEDNÉ ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

Podmínky pro zařazení po 1. kole JPZ

Hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

Přečtěte si obecné informace pro uchazeče

Navštivte web: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Školní vzdělávací program Gymnázia Hello je nastaven tak, aby i za pomoci moderních pedagogických metod srovnal během prvního ročníku případné rozdíly mezi žáky z jednotlivých základních škol a na pevných základech pak mohl stavět přípravu na maturitní zkoušky a úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu.

Důraz na jazykové vzdělání, moderní technologie, soft skills – rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností aj. pak zaručuje kvalitní přípravu i pro pracovní život.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v roce 2024:

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na noskova@helloskola.cz, jurankova@helloskola.cz nebo volejte

Petře Noskové či Gabriele Juránkové,
 778 407 236, 778 486 446

Těšíme se na Vás.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube