Přijímací zkoušky

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku Gymnázia Hello 2024

Jednotná přijímací zkouška bude vykonána v termínu JZP (tzn. 12. a 15. 4. 2024)

NÁSLEDNÉ ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

Podmínky pro zařazení

Hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

Přečtěte si obecné informace pro uchazeče

Navštivte web: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Školní vzdělávací program Gymnázia Hello je nastaven tak, aby i za pomoci moderních pedagogických metod srovnal během prvního ročníku případné rozdíly mezi žáky z jednotlivých základních škol a na pevných základech pak mohl stavět přípravu na maturitní zkoušky a úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu.

Důraz na jazykové vzdělání, moderní technologie, soft skills – rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností aj. pak zaručuje kvalitní přípravu i pro pracovní život.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v roce 2024:

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na noskova@helloskola.cz, jurankova@helloskola.cz nebo volejte

Petře Noskové či Gabriele Juránkové,
 778 407 236, 778 486 446

Těšíme se na Vás.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube