Školné a stipendium

Školné

Školné k 1. 1. 2024

stipendium.jpg

Stipendium

 • PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
  Šikovným studentům s dobrými výsledky vracíme až 1000 Kč/měsíčně:
  Podmínky pro udělení prospěchového stipendia
  Cílem stipendií je podpořit zájem žáků gymnázia o studium a motivovat je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. „‚Naše gymnázium odměňuje výborné žáky prospěchovým stipendiem až 10.000 Kč ročně.“‚
 • SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
  Naším zájmem je dostupnost studia na Hello gymnáziu pro žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní. Podmínky pro udělení sociálního stipendia
  Každé dítě si zaslouží kvalitní školu:
  Žádost o sociální stipendium

Náš facebook

Náš instagram

Youtube