PODPORA PRO STUDENTY HELLO

Pedagogicko-psychologická poradna

KontaktSpeciální pedagogPsycholog
17. listopadu 1123/70
708 00 Ostrava – Poruba
Tel. 1: 553 810 750,
Tel. 2: 553 810 751
E-mail:
posta-poruba@ppp-ostrava.cz
Mgr. M. Ptáčková Běláková
Telefon: 605 397 590,
553 810 771, 
E-mail:
martina.belakova@ppp-ostrava.cz
Mgr. D. Děrgelová
Tel.: 553 810 770
E-mail:
dagmar.dergelova@ppp-ostrava.cz
Přečtěte si rozhovor s naší kariérovou poradkyní Soňou Plhákovou

Status studenta

Dny otevřených dveří na vysokých školách

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. ŠPP je podřízeno ředitelce školy. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

ŠPP zajišťuje koordinaci a poskytování preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky nadanými. Podporuje komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, poskytuje bezplatné poradenství žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Členové ŠPP:

  • Výchovný poradce – Mgr. Daniela Marková
  • Metodik prevence – Mgr. Petr Horský
  • Koordinátor nadání – Ing. Hana Hlaváčková
  • Speciální pedagog, pedagog s oprávněním – Dita Martínková
  • Kariérový poradce –externí pracovnice Mgr. Gajdaczová, Mgr. Ivana Seberová
  • Vedoucí MS asistenti pedagoga – Kateřina Vopalecká
  • Externí psychologická péče – Mgr., Ing. Soňa Plháková, PhDr. Ivana Seberová

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce:

PONDĚLÍ 10:55 – 11:40 a 14:25 – 15:10

ÚTERÝ 12:45-13:30

ČTVRTEK 10:55-11:40

PÁTEK 11:50-12:35

Na pracovišti. Dle potřeby na základě domluvy přes email/telefonicky/MS Teams i mimo konzultační hodiny.

Metodik prevence:

ÚTERÝ  12:45-13:30, 14:25-15:10

STŘEDA  13:30-14:30    

Na pracovišti. Dle potřeby na základě domluvy přes email/telefonicky/MS Teams i mimo konzultační hodiny.

Užitečné odkazy:

V Ostravě 23. 8. 2022

                                                                                                                                                                                               PaedDr. Ivona Klímová, MBA