Moderní výuka přírodovědných předmětů na Gymnáziu Hello


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016173
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získalo finanční podporu z EU, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu, na pořízení vybavení mobilní počítačové učebny za účelem zajištění kvalitního přírodovědného vzdělávání v prostorách gymnázia s rozšířenou výukou jazyků, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou a lepší uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. V rámci projektu byla vybavena mobilní počítačová učebna s kapacitou 25 žáků, podporující přírodovědné kompetence.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube