Digital technologies without borders

Obsahem projektu s názvem Digitální technologie bez hranic je partnerství české a islandské střední školy při realizaci mobilit zaměřených na výměny žáků a job shadowing pedagogů. Hlavním cílem projektu je navázání partnerství v oblasti sdílení příkladů dobré praxe, v oblasti sdílení metod využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků a společenských věd na obou školách. Obě školy vnímají důležitost rozvoje digitálních kompetencí žáků a pedagogů jako svou prioritu, která může být prostřednictvím mezinárodního partnerství rozvíjena. .
Projekt byl zahájen v srpnu 2021 a bude ukončen v srpnu 2023.

Projekt Digital technologies without borders získal grant z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Nekorancová, nekorancova@helloskola.cz, tel: 773 803 075

Web: Fondy EHP | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz), Home | EEA Grants

Více informací o projektu naleznete zde

Výstupy projektu

ICELAND – Teacher and student compilation

Czech Republic – Teacher and student compilation

Prezentace ze studentských a pedagogických workshopů

Student presentation – Czech Republic

Student presentationIceland

Teacher presentation – Czech Republic

Teacher presentation – Iceland

Náš facebook

Náš instagram

Youtube