Virtual reality in Education 2022+

Hlavním cílem projektu, který je financován z programu Erasmus + je podpora využívání technologie virtuální reality ve vzdělávání na partnerských základních a středních školách, v humanitních a přírodovědných předmětech. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření podpůrných metodických materiálů pro pedagogy. Projekt se zaměří na žáky ve věku 12-19 let. V rámci projektu budou vytvořeny nástroje (pracovní a metodické listy) využitelné pro výuku konkrétních humanitních a přírodovědných předmětů. 

Objetives

The main objective of the project is to support the use of virtual reality technology in education in partner primary and secondary schools in the humanities and science subjects. The main objective of the project will be achieved through the creation of supporting methodological materials for teachers. The project will focus on pupils aged 12-19. The project will create toolkits (methodologies and worksheets) for specific subjects. In cooperation with partners, 4 subjects will be identified for the natural sciences (e.g. geography, natural history, biology, physics) and 4 subjects for the humanities (e.g. English language, history, civics, art education, music education).

Project partners:

Hello primary and secondary school Ostrava, Czech Republic
Elpis Association, Västerås, Sweden

IES BEZMILIANA, Malaga, Spain

Web of the project:

Virtual reality in Education 2022

Náš facebook

Náš instagram

Youtube