Jazyková třída

Výuka jazyků na Hello – přečtěte si reportáž magazínu Patriot

1. Jazyková třída

třída navíc zaměřená na užívání cizího jazyka i ve výuce nejazykových předmětů (výuka s rodilými mluvčími, přírodovědný a společenskovědní předmět), s maximálním počtem 24 žáků ve třídě.

Jazyková třída je určena:

– těm, kteří chtějí mít dobře placenou a zajímavou práci
– těm, kteří chtějí v budoucnu studovat v zahraničí, nebo na domácí univerzitě v anglickém jazyce
– těm, kteří chtějí cestovat, pracovat, komunikovat a využívat možností dnešního i budoucího světa

Jak poznám, že mám na anglickou třídu?:

  • Zájemci, kteří po přijetí na Gymnázium Hello zažádají o Jazykovou třídu a nemají požadovaný jazykový certifikát, budou pozváni na test.
  • Délka testu 90 minut + 10 minut interview
  • Jak poznám, že mám na anglickou třídu? Angličtina na jazykové úrovni B1 (např. zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) s celkovým hodnocením Pass A nebo některá z vyšších úrovní zkoušky), kterou žák prokáže buď předložením mezinárodního certifikátu, nebo úspěšným složením jazykového testu.
  • Svoji jazykovou úroveň si můžete otestovat ve CVIČNÉM TESTU.

Cílem je cizí jazyk přirozeně používat a postupně se naučit i základní odborné termíny tak, aby žáci mohli následně bezproblémově studovat na domácích i zahraničních VŠ, kde se dnes běžně využívají zahraniční výukové zdroje, z nichž je většina v angličtině.

UČEBNÍ PLÁN JAZYKOVÉ TŘÍDY

Náš facebook

Náš instagram

Youtube