Hello Talks 2023

Studenti jazykové větve 2. ročníku gymnázia absolvovali v rámci předmětu anglický jazyk třídenní výukový program Hello Talks, který se letos konal v Komorní Lhotce ve dnech 3. – 5. 4. 2023.

Cílem je propojení jazykových znalostí získaných ve výuce s nově nabytými prezentačními dovednostmi, na které je tento program zaměřen. V jednotlivých výukových blocích se studenti seznámili s klíčovými faktory ovlivňujícími úspěšnost veřejné promluvy a postupně si jednotlivé prvky vyzkoušeli v sérii praktických cvičení. Souběžně s tím studenti pod vedením rodilého mluvčího pracovali na jazykové stránce obsahu své závěrečné prezentace, která byla hodnoceným výstupem našeho výukového programu. Ze všech prezentací byl pořízen videozáznam jako základ pro následný rozbor a zpětnou vazbu.

Výsledky předčily očekávání všech zúčastněných a tento společný zážitek se oprávněně zapsal mezi highlighty studia na Gymnáziu Hello.

Mgr. Jiří Ližička

     „…srdce mi tlouklo jako o závod a nevykazovalo žádnou šanci na uklidnění. Nohy se třásly, v ústech sucho jako na Sahaře, ale i přesto jsem vstoupila na pódium a spustila. Těch sto osmdesát sekund se zdálo jako věčnost, ale v momentě, kdy doznělo poslední slovo, všechna nervozita spadla jako listy na podzim.  

    Musím říct, že i přes všechen ten stres a nervozitu, to bylo něco, co bych si klidně zopakovala. Odnesla jsem si důležité dovednosti a vzpomínky, na které určitě hodně dlouho nezapomenu.“

VÍCE FOTEK