Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Náš tým

Vedení školy

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Ředitelka školy

klimova@helloskola.cz

Mgr. Petra Nosková

Zástupkyně ředitelky

noskova@helloskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Radka Aniolová

třídní učitelka 1.třídy

aniolova@helloskola.cz

Mgr. Lenka Balarinová

třídní učitelka 3.třídy, vedoucí MS 1.-3. třídy

balarinova@helloskola.cz

Mgr. Sylvie Barčíková

učitelka

barcikova@helloskola.cz

Mgr. Klára Benešová

třídní učitelka 2. třídy

benesova@helloskola.cz

Bc. Tereza Drnovská

učitelka

drnovska@helloskola.cz

Mgr. Daniela Elšíková

výchovný poradce, učitelka

elsikova@helloskola.cz

Mgr. Dagmar Géryková

třídní učitelka 4. třídy, vedoucí MS 4.-5. třídy

gerykova@helloskola.cz

Mgr. Lenka Gorná

učitelka

Mgr. Markéta Haisová

učitelka

haisova@helloskola.cz

Mgr. Daniel Honka

učitel

Mgr. Kristina Honzková

třídní učitelka 5. třídy

honzkova@helloskola.cz

Mgr. Petr Horský

metodik prevence, učitel

horsky@helloskola.cz

Mgr. Sandra Hrbáčová

učitelka

hrbacova@helloskola.cz

Mgr. Shirin Husain, MBA

rodilá mluvčí

husain@helloskola.cz

Mgr. Petr Jandačka Ph.D.

učitel

jandacka@helloskola.cz

Eva Jaroňová

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

jaronova@helloskola.cz

Mgr. Zora Jelínková

učitelka

jelinkova@helloskola.cz

Mgr. Gabriela Juránková

manažerka komunikace, vedoucí PK humanitní

jurankova@helloskola.cz

Mgr. Klára Kantorová

třídní učitelka 8.třídy

kantorova@helloskola.cz

Markéta Kellerová

vedoucí vychovatelka školní družiny

kellerova@helloskola.cz

Zuzana Kotásková

vychovatelka školní družiny

kotaskova@helloskola.cz

Petra Koselová

asistentka pedagoga

koselova@helloskola.cz

Mgr. Jiří Moravec

učitel

moravec@helloskola.cz

Mgr. Vendula Trunkát Martiníková

třídní učitelka 7. třídy

martinikova@helloskola.cz

Ing. Lenka Nekorancová

projektová manažerka, vedoucí PK IKT

nekorancova@hello.cz

Emmanuel Oyolo

rodilý mluvčí

Mgr. Zuzana Pohlová

třídní učitelka 6. třídy

pohlova@helloskola.cz

Ing. Michal Přádka, MBA, LL.M

učitel

pradka@helloskola.cz

Ing. Gabriela Přádková

učitelka

pradkova@helloskola.cz

Mgr. Lucie Richtárová

učitelka

richtarova@helloskola.cz

MgA. Omar Rojas, Ph.D.

rodilý mluvčí

Vendula Smets

asistentka pedagoga

Mgr. Petr Wantula

třídní učitel 9. třídy

wantula@helloskola.cz

Mgr. Michaela Záškolná

učitelka

zaskolna@helloskola.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Ing. Hana Hlaváčková

koordinátorka nadání

Ing. Lenka Nekorancová

projektová manažerka

nekorancova@hello.cz

Ing. Barbora Skipalová

asistentka

skipalova@helloskola.cz

Lenka Michalová

ekonomka

Věra Gavačová

recepce, kuchyň

Branislav Gavač

recepce

Ing. Markéta Janečková

referentka účetní

janeckova@helloskola.cz

Vlastimil Stádník

školník, řidič školního autobusu

Zdeněk Synovec

řidič školního autobusu