Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Náš tým

Vedení školy

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Ředitelka školy

klimova@helloskola.cz

Mgr. Petra Nosková

Zástupkyně ředitelky

noskova@helloskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Radka Aniolová

třídní učitelka 5.třídy, vedoucí MS 3.-5. třídy

aniolova@helloskola.cz

Mgr. Lenka Balarinová

třídní učitelka 2.třídy, vedoucí MS 1. a 2. třídy

balarinova@helloskola.cz

Mgr. Sylvie Barčíková

učitelka

barcikova@helloskola.cz

Mgr. Klára Benešová

třídní učitelka 1. třídy

benesova@helloskola.cz

Bc. Tereza Drnovská

učitelka

drnovska@helloskola.cz

Mgr. Dagmar Géryková

třídní učitelka 3.třídy

gerykova@helloskola.cz

Mgr. Daniel Honka

učitel

Mgr. Kristina Honzková

třídní učitelka 4.třídy

honzkova@helloskola.cz

Mgr. Petr Horský

metodik prevence, učitel

horsky@helloskola.cz

Mgr. Sandra Hrbáčová

učitelka

hrbacova@helloskola.cz

Mgr. Petr Jandačka Ph.D.

učitel

jandacka@helloskola.cz

Eva Jaroňová

asistentka pedagoga

jaronova@helloskola.cz

Mgr. Gabriela Juránková

manažerka komunikace, vedoucí PK humanitní

jurankova@helloskola.cz

Mgr. Klára Kantorová

třídní učitelka VII.třídy

kantorova@helloskola.cz

Markéta Kellerová

vedoucí vychovatelka školní družiny

kellerova@helloskola.cz

Zuzana Kotásková

vychovatelka školní družiny

kotaskova@helloskola.cz

Petra Koselová

asistentka pedagoga

koselova@helloskola.cz

Valeriia Kuznetsova

učitelka

kuznetsova@helloskola.cz

Irena Machurová

asistentka pedagoga

machurova@helloskola.cz

Mgr. Daniela Marková

výchovný poradce, učitelka

markova@helloskola.cz

Mgr. Vendula Martiníková

třídní učitelka VI. třídy

martinikova@helloskola.cz

Ing. Lenka Nekorancová

projektová manažerka, vedoucí PK IKT

nekorancova@hello.cz

Emmanuel Oyolo

rodilý mluvčí

Mgr. Zuzana Pohlová

třídní učitelka IX. třídy

pohlova@helloskola.cz

Ing. Michal Přádka, MBA, LL.M

učitel

pradka@helloskola.cz

Ing. Gabriela Přádková

učitelka

pradkova@helloskola.cz

Bc. Lucie Richtárová

učitelka

richtarova@helloskola.cz

Mgr. Markéta Haisová

učitelka

rumiskova@helloskola.cz

Vendula Smets

asistentka pedagoga

Jason Stibi

rodilý mluvčí

Mgr. Petr Wantula

třídní učitel VIII. třídy

wantula@helloskola.cz

Sarah van Wermeskerken

rodilá mluvčí

wermeskerken@helloskola.cz

Bc. Michaela Záškolná

učitelka

zaskolna@helloskola.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Ing. Hana Hlaváčková

Koordinátorka nadání

Ing. Lenka Nekorancová

Projektová manažerka

nekorancova@hello.cz

Ing. Barbora Skipalová

Sekretariát

skipalova@helloskola.cz

Lenka Michalová

Ekonomka

Věra Gavačová

Recepce, kuchyň

Branislav Gavač

Recepce

Václav Štverka

Řidič, údržba