Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Školné a stipendium

Školné

Výše školného k 1.1.2024

Stipendium

Naším zájmem je dostupnost studia na základní škole Hello pro žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Toto sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní.

Podmínky udělení sociálního stipendia (PDF)

Co je třeba udělat?

Stáhněte si níže žádost o stipendium, vytiskněte a vyplněnou ji zašlete na adresu školy.

Žádost o sociální stipendium (docx)

Náš facebook

Náš instagram

Youtube