Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Hello škola 2022 – šablony OP JAK

Hello škola 2022 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002936 

Období realizace: 1.2.2023 – 31.1. 2025

Projekt základní školy a mateřské školy Hello v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský byl zahájen v únoru 2023. Zaměřuje se především na podporu žáků základní školy prostřednictvím kariérového poradenství, dále na inovativní formy vzdělávání žáků základní školy i dětí v mateřské škole a také na vzdělávání pedagogů. Ve školním roce 2022/2023 kariérová poradkyně Ing. Soňa Gajdaczová realizovala několik workshopů a individuálních konzultací s žáky i rodiči 8. třídy, které se zaměřovaly zejména na oblast sebepoznání, odhalení potenciálu a silných stránek a mapování terénu středních škol. V oblasti inovativního vzdělávání je naším cílem využít atraktivní formy vzdělávání jak ve škole, tak zejména mimo školu, jako je například  zážitková pedagogika, tandemová nebo projektová výuka a využívání informačních technologií, abychom našim žákům umožnili propojovat teorii s praxí, vidět věci z jiného úhlu a odnést si ze školy zážitek. V 2. pololetí se takto pojatých programů účastnili v různé intenzitě všichni žáci školy od 1. do 9. třídy.