Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

O škole

 • ZŠ Hello primary school je moderní bilingvní školou s výukou předmětů v českém a  anglickém jazyce již od první třídy.
  Čeština je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně dominuje. Při nástupu na základní školu nemusí mít dítě žádné znalosti anglického jazyka.
 • Výuka probíhá na 1. stupni od 1. do 5. třídy, druhý stupeň ZŠ od 6. do 9. třídy se obsahově kryje s náplní osmiletého gymnázia.
 • Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah. Angličtinu děti aktivně používají také při hodinách matematiky, tělesné, hudební výtvarné výchovy a v odpoledních aktivitách (kroužky, sporty, PC, drama, konverzace s rodilým mluvčím…)
 • Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol naši žáci běžně komunikují anglicky. Angličtina je pro ně daleko více než jen školním předmětem, neboť jsou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení i nástroj běžného styku, pravidelně komunikují s rodilými mluvčími. Naši žáci na vlastní kůži zkouší, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale že mnohem větší chybou by bylo bát se jazyk používat.
 • kvalitní školní vzdělávací program (vytváří prostor, ve kterém se rozvíjí tvořivá a  profesionální práce učitele, vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi pro úspěšný a radostný život)
 • respekt k individualitě žáka (každý žák má příležitost vyniknout v oblastech, které ho zajímají)
 • vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra ve vztazích ředitel–učitelé– žáci, a to všemi směry
 • pohodové školní prostředí (příznivé klima, bezpečné – rodinné a podnětné prostředí, všichni se tu známe)
 • zájmové kroužky (velká nabídka různorodých činností – zábavná matematika, výtvarná výchova, hudební kroužky, dramatická výchova, sportovní kroužky, přírodovědný kroužek, keramika, taneční kroužek anglická konverzace, počítače)
   
 • Vyučovací hodiny
 • 1. vyučovací hodina – 8:05-8:50 hod.
 • 2. vyučovací hodina – 9:00-9:45 hod.
 • 3. vyučovací hodina – 10:00-10:45 hod.
 • 4. vyučovací hodina – 10:55-11:40 hod.
 • 5. vyučovací hodina – 11:50-12:35 hod.
 • 6. vyučovací hodina – 12:45-13:30 hod.
 • 7. vyučovací hodina – 13:35-14:20 hod.
 • 8. vyučovací hodina – 14:25-15:10 hod.

Novinky a události můžete sledovat i na komentovaných stránkách ZŠ a MŠ Hello na facebooku.

Koukněte jaké je to v ZŠ Hello na živo! Podívejte se na videa v YouTube

Pět důvodů, proč dát syna/dceru do 6. třídy ZŠ Hello?

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a  malého počtu studentů ve třídě garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokladem pro účinné vzdělávání.
 • Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči vyplývá, že děti do školy chodí rády. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní praxe ukazují, že výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a obklopeni prostředím, kde mají podporu.
 • Dorozumí se lépe v angličtině. 5 hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok!