Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Nadaní žáci

PRÁCE S NADANÝMI NA NAŠÍ ŠKOLE

Každému dítěti se snažíme vytvořit ty nejlepší podmínky pro jeho rozvoj. Nemyslíme si rozhodně, že podporu potřebují jen děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale víme, že jiný přístup potřebují také děti nadané, aby je škola bavila a chtěly dál poznávat svět. Malý počet žáků ve třídě je pro individuální práci s dětmi základním předpokladem. Druhým předpokladem je vědět, jak nadaného žáka identifikovat, jaká jsou jeho specifika a jak s ním pracovat. Proto naši pedagogové absolvovali vzdělávací programy na toto téma (QIIDO akademie, Výzkumné a rozvojové centrum Regio z.ú., Mensa ČR) a novinky a rozvoj v této oblasti u nás zaštiťuje koordinátor nadání.
Ve spolupráci s Mensou pravidelně pořádáme pro naše žáky testování IQ, které poskytuje orientační informaci o intelektu žáka. Výsledek může být odrazovým můstkem k diskusi mezi školou a rodinou o dalším postupu při vzdělávání a také vstupenkou do Klubu nadaných dětí, který na naší škole funguje.

Jazykové talenty u nás mají každodenní příležitost k rozvoji. Díky kombinaci vyššího počtu hodin angličtiny již od první třídy, používání angličtiny i v nejazykových předmětech (např. matematika, tělesná, výtvarná a hudební výchova a později též zeměpis, dějepis nebo přírodopis) a pravidelným hodinám s rodilými mluvčími, dosahují naši žáci nadstandardní úroveň angličtiny. Ve 4. -5. třídě zvládají Cambridge zkoušku Movers (která je na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce), v 6. třídě jsou na úrovni žáka 9. třídy běžné základní školy a výš (úroveň A2+) a při odchodu ze základní školy všichni plynně komunikují a mají certifikát minimálně na úrovni maturity (B1), ale někteří také na úrovni C1, což odpovídá vysokoškolskému vzdělání v oboru anglický jazyk. Proto pro mnohé hledáme nové cesty, jak je posouvat dál. Jednou z nich jsou online kurzy CTM academy.

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (CTM). Naši žáci díky CTM online kurzům rozvíjí svoji angličtinu a zároveň si rozšiřují okruh znalostí z oboru, o který projevují zájem. Na úkolech pracují částečně ve škole a z velké části doma. Témata kurzů, které si naši studenti vybrali jsou různorodá: Creative writing, Science nebo třeba Physical Science Honors. Jsme rádi, že díky podpoře MŠMT a Statutárního města Ostrava a jeho programu Talentmanagement, můžeme touto flexibilní formou poskytnout podporu žákům, kteří dlouhodobě vykazují nadprůměrné výsledky v anglickém jazyce i dalších předmětech a mají zájem na sobě pracovat i mimo školu. Více o programech na: https://www.ctm-academy.cz/online.

KLUB NADANÝCH DĚTÍ

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl na naší škole v únoru 2013 zřízen Klub nadaných dětí (dále jen KND). Náš klub vyvíjí a nabízí aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí nejen ze ZŠ Hello Ostrava, ale i dětem z ostatních škol Ostravy a okolí.
Klub je určen dětem od 2. do 6. ročníku základní školy.

CO DĚTI ČEKÁ

Přednášky, workshopy, exkurze, poznávací vycházky, bádání v laboratoři, hry deskové i hry venku a v neposlední řadě též aktivity pro rozvoj kreativity, sebepoznání a týmové spolupráce. Nespecializujeme se na žádnou oblast, zajímá nás veškerý svět kolem nás.

JAK PRACUJEME

Připravujeme dlouhodobější projekty na čtvrtletí nebo pololetí, které umožní dětem téma prozkoumat z více stran a informace propojit a projekt završit něčím, co jim téma zhmotní, připomene a čím se mohou pochlubit.
Snažíme se zapojit nejen hlavu, ale také ruce a všechny smysly.

KDY?

Budeme se scházet každý lichý čtvrtek od 15:00 do 17:00.
KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Hana Hlaváčková, hlavackova@hello.cz

KND ve školním roce 2019/2020

Tématem tohoto roku je Bádání o vzduchu i ve vzduchu, o vodě i ve vodě a na zemi, o zemi i pod zemí. Budeme se věnovat všemu živému i neživému, co se v těchto prostředích nachází. V našem hledáčku tak budou rostliny, zvířata, půda, kameny, technika, ale také člověk a jeho působení.
KND 2019/2020 – fotogalerie

KND ve školním roce 2018/2019

Téma prvního pololetí bylo Ostrava, jak ji ještě neznáme, kdy jsme se podívali na město z pohledu historika, matematika, architekta, ale také biologa. V 2. pololetí jsme se vydali na Cestu kolem světa a krátce se zastavili s různými cestovateli v jednom státě každého kontinentu.
KND 2018/2019 – fotogalerie