Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Stravování na Hello

Stravování

Výdej obědů:

Denně od 12.15 do 14.30 hodin

Cena oběda:

Cena 1 oběda pro děti 7-10 let činí 48,- Kč

Cena 1 oběda pro děti 11-14 let činí 50,- Kč

Cena 1 oběda pro děti 15 a více let činí 54,- Kč

Prodej stravy:

Žáci si mohou kupovat a regulovat obědy denně během celého měsíce prostřednictvím aplikace strava.cz. Stravování zajišťuje firma Zdravá vařečka, možnost výběru ze 2 jídel.

Odhlašování a změna výběru stravy:

Odhlašování a změna výběru stravy se provádí vždy den předem až do 5:30 hodin následujícího dne prostřednictvím aplikace strava.cz.
Změny nelze provádět telefonicky.

Přihláška ke stravování

Seznam alergenů