Všeobecná třída

3. Všeobecně zaměřená třída

Moderní gymnázium s klasickou nabídkou pro ty, kteří se ještě nevyprofilovali. Pokud jste studijní typ, ale jste zároveň nároční na kvalitní výuku, která respektuje žáky a rozvíjí jejich komplexní vědomosti a dovednosti, nabízí souvislosti, kritické myšlení i čtení s porozuměním, pak je pro vás tato třída ideální. Všeobecná nabídka a postupná specializace vzhledem k zaměření na budoucí vysokou školu.

UČEBNÍ PLÁN VŠEOBECNÉ TŘÍDY

Náš facebook

Náš instagram

Youtube