Moderní média a IT

2. MMIT – Třída moderních médií a IT

Reportáž magazínu Patriot – PŘEČTĚTE SI

Moderní gymnázium s rozšířeným důrazem na moderní média a uživatelské IT, ICDL certifikáty, specializované předměty (marketing, komunikační dovednosti, základy podnikání atd.), Bootcamp, důraz na soft skills.

CO SI PO PRVNÍM ROČNÍKU O MMIT TŘÍDĚ MYSLÍ STUDENTI?

Profil absolventa MMIT třídy

Absolvent MMIT směru gymnázia Hello nahlédl do běžných gymnaziálních předmětů očima moderních technologií. Tento nový směr je určen pro ty, které baví moderní technologie a chtějí jim rozumět. Pro ty, kteří by místo psaní tužkou, malování pastelkami a používání kalkulačky raději využívali pro tuto práci moderní grafické programy. Pro ty, které baví sport a rádi by vyzkoušeli, jaké je to sportovat ve virtuální realitě nebo zjistili, co je to esport. Pro ty, kteří mají zajímavé nápady na různé projekty, baví je analyzovat informace a hledat cestu, jak úspěšně dosáhnout cíle s využitím týmu nebo sólo. ++ Absolvent studia v této třídě:

  • Ovládá (teoretické) základy přírodovědných i humanitních oborů, dokáže základní poznatky aplikovat v praxi a využít přitom vhodné digitální technologie
  • Umí se samostatně vzdělávat a chápe význam celoživotního učení
  • Umí pracovat s Informacemi: umí je vyhledávat, analyzovat, přehledně a srozumitelně je prezentovat ústně, písemně i s pomocí ICT a to jak v mateřském, tak cizím jazyce
  • Umí pracovat v týmu, je si vědom důležitosti různých rolí.
  • Díky práci na ročníkových projektech ví, jak naplánovat činnosti, jak je komunikovat, realizovat a vyhodnocovat. Zároveň je schopen pří řešení problému myslet tvořivě a uvažovat kriticky.
  • Umí využívat moderní média a digitální technologie pro osobní i profesní účely, chápe technické, psychologické, právní a etické aspekty jejich fungování

Zájemci, kteří po přijetí na Gymnázium Hello zažádají o MMIT třídu, vykonají ve škole TEST Z UŽIVATELSKÉHO IT a dodají krátkou prezentaci (či video) s požadovanými informacemi (viz Podmínky pro rozřazení).

UČEBNÍ PLÁN MMIT TŘÍDY

Přečtěte si rozhovor s ředitelkou školy

2022_Ostravské gymnázium otevírá obor Moderní média a IT – PR Deník.pdf

Co jsou to ICDL certifikáty a k čemu mi v životě budou?

Prostudujte si jednotlivé moduly, které můžete dle svých schopností a dovedností postupně během studia skládat. Pracujeme s ICDL Digital Student a ICDL Professional:

ICDL – co to je?

Náš facebook

Náš instagram

Youtube