Terénní cvičení MMIT třídy

Oslava Svátku práce s třídou MMIT proběhla v neobvyklém duchu – prací.

Po roce jsme se vrátili do malebné horské osady Rejvíz, kde jsme se během dvou dnů zaměřili na integraci technologií do výuky geografie a biologie. Prozkoumávali jsme biotop rašeliniště v Národní přírodní rezervaci Rejvíz a jeho faunu i flóru za použití 360° kamer.

Studenti vytvořili výukové materiály pro virtuální realitu určené jejich budoucím spolužákům. V rámci geografie jsme analyzovali půdní profil, který jsme následně zpracovali do map pomocí programu QGIS. Terénní cvičení jsme završili letem s drony a mapováním okolí.

Celá akce ukázala, jak moderní technologie mohou obohatit výuku a nabídnout nové způsoby zkoumání a porozumění světu kolem nás. Díky využití 360° kamer, dronů a softwaru jako QGIS, měli studenti možnost získat praktické zkušenosti a vytvořit inovativní vzdělávací materiály. Těšíme se na další projekty, které nám umožní posouvat hranice vzdělávání pomocí technologií. 

VÍCE FOTEK

Náš facebook

Náš instagram

Youtube