Studenti Hello v Albionu

V druhé polovině března se skupina studentů druhých a třetích ročníků vydala na poznávací zájezd do Anglie. Čekala je cesta autobusem do Calais, poté se trajektem přeplavili přes Lamanšský průliv a když zahlédli bílé útesy v Doveru, bylo jasné, že Anglie je tu. 

V následujících hodinách a dnech poznali spoustu zajímavých míst Londýna – vládní třídu Whitehall, domy Parlamentu s věží Big Ben, místo korunovací Westminsterského opatství, dále také oficiální královské sídlo Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly, Čínskou čtvrť a čtvrť SOHO. Dále si prohlédli katedrálu sv. Pavla, The Tower of London – nejzachovalejší středověkou pevnost v Británii s korunovačními klenoty, most Tower Bridge a také výškové budovy ve čtvrti City. Navštívili oblast Greenwich s nultým poledníkem. Průvodkyně, která je celou dobu provázela a poznávání nových míst doprovázela zajímavým povídáním, je provedla i několika dalšími anglickými městy – Salisbury, typickým anglickým městečkem s nejvyšší katedrálou v celé Británii, nebo třeba rodištěm Williama Shakespeara, Stratfordem nad Avonou, a v neposlední řadě také univerzitním městem Oxford. Studenti nevynechali návštěvu světoznámého Stonehenge, nejslavnější megalitické památky na světě, která patří na seznam UNESCO. 

Tento nabitý program, stejně jako ubytování v anglických rodinách, všichni zvládli na jedničku. Po šesti dnech se sice unavení, ale plní zážitků a nových zkušeností vrátili zpět domů. Věříme, že si výlet užili a ještě dlouho na něj se svými spolužáky budou vzpomínat.

Více fotek

Náš facebook

Náš instagram

Youtube