Přírodovědné soustředění

Žáci prvního až třetího ročníku vyjeli v květnu na druhý ročník přírodovědného soustředění, tentokrát do Koutů nad Desnou.

Zakončili tak celoroční přírodovědnou soutěž. Seznámili se s okolím Koutů a Loučné formou hry se šiframi a úkoly. Nahlédli do útrob přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a dozvěděli se o tradiční výrobě papíru ve Velkých Losinách. Žáci prvního ročníku nasbírali fotky do digitálních herbářů a druháci lovili bezobratlé do atlasu zvířat. Celou cestu je navíc provázela historie čarodějnických procesů typických pro Šumpersko.

A výsledky soutěže?
1. místo: Eliška Balarinová, Lea Parwová, Katrin Šotkovská
2. místo: Jan Adam, Martin Kubát, Long Lý Bao

3. místo: Tereza Kuběnová, Viky Patócsová, Sára Šušková

Jen pár bodů dělilo od bedny prvačky! Mají před sebou skvělou přírodovědnou budoucnost!

Náš facebook

Náš instagram

Youtube