Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Erasmus+ 2016

2016-1-CZ01-KA101-023430
Období realizace: 1.6.2016 – 31.5.2017

Projekt Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s.r.o. je zaměřen na realizaci vzdělávacích mobilit zaměstnanců jako prostředku k dosažení rozvojových plánů společnosti. Hlavní cíle projektu navazují na priority pro školní rok 2016/2017, kterými jsou pro základní školu rozvoj práce s talenty a individualizace, v případě gymnázia je to zavedení anglického jazyka do výuky nejazykových předmětů, jako první stupeň přechodu na bilingvní výuku v roce 2017/2018. Cílem našeho projektu je zvýšit kompetence našich pedagogů a klíčových zaměstnanců v cizích jazycích tak, aby byli schopni:

– zavádět metodu CLIL do výuky odborných předmětů gymnázia
– realizovat aktivity v zahraniční a ve spolupráci se zahraničními partnery
– komunikovat s rodilými mluvčími, zaměstnanci školy

Druhým cílem projektu je získat znalosti v oblasti práce s talenty a individualizací na základní škole načerpáním zkušeností při stínování na partnerské základní škole, načerpání inspirace v oblasti fungování základní školy v evropském prostoru a v oblasti zajímavých inovativních strategií vzdělávání.

Výstupy – jazykové kurzy CLIL

Pomůcky CLIL – přírodovědné předměty:

Výstupy – Job shadowing

Fotogalerie