Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NOVINKY

Zavařené mozky

Na konferenci Mensy Vzdělání pro budoucnost jsme nemohly chybět. Letošní témata se točila kolem digitálního vzdělávání, moderních a efektivních metod a objevování a rozvíjení potenciálu. Luštily jsme a učily se připravovat šifry, inspirovaly nejnovějšími funkcemi MS Copilota, zkoušely jak jóga a mindfulness jdou k sobě a jak můžou ve škole prospět, hledaly nové pomůcky, zajímavé knihy. Mozky se nám vařily, dohromady jsme absolvovaly přes 50 workshopů. Teď už to jen vstřebat a zpracovat.