Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NOVINKY

22. 11. 2022

Strom života

Naši sedmáci plnili úkoly, které se týkaly ekologických, ale i charitativních témat. Cílem bylo zachránit život stromu a obyvatelstvu pomocí rozumného rozdělení vody.
Za každý povedený pokus týmy dostávaly určitý počet kapek vody, se kterými mohly hospodařit (buď si vzít s sebou a přinést stromu, anebo nechat vodu místním lidem, žijícím blízko stromu života).
Rozhodování bylo vždy pro tým náročné, na začátku děti nechávaly všechny kapky pro sebe. Nejzodpovědnějším byl sedmák David!  

A JAK TO DOPADLO?

Na závěr, po úspěšné operaci zachránění, třída dostala různé zprávy z minulosti, kde byly zmíněny ekologické problémy či negativní vliv člověka na prostředí. Čekalo je také video o možném vzhledu budoucnosti, kde lidé museli opustit Zemi, tento záznam vyvolal velké a důležité emoce. Jako odměnu za dobrou práci děti dostaly certifikáty. Někteří dokonce i extra.

VŠECHNY FOTKY