Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NOVINKY

20. 02. 2023

Soutěž v programování

Žáci 2. stupně se s panem učitelem Wantulou zúčastnili soutěže v programování, kterou pořádala VŠB ve spolupráci s firmou K2. Žáci měli možnost programovat pomocí programovacích bloků nebo v jazyce Python. Někteří využili obé a někteří zůstali věrní Scratchi. Naši studenti se velmi těsně umístili na:
4. místě Kyryll Shcherban,
5. místě Vojtěch Macháček,
6. místě Stela Složilová
a šesťačka Isabela Uhrová byla dokonce nejmladší účastnicí celé soutěže!
Pro tento rok jsme se na bednu těsně nedostali, ale příští rok to bude naše!