Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NOVINKY

Osmáci na Mini HelloTalks

„This is your chance to shine“, s tímto heslem se žáci 8. třídy naší ZŠ vydali na cestu za zdokonalením svých prezentačních dovedností, a to na první ročník jazykového výjezdu Mini Hello Talks, který se konal v malebné Dolní Lomné.

První den byl zaměřen na obsah prezentací. Žáci ihned ze startu zjistili, že prezentovat se dá i jinak. Novým objevem a zároveň inspirací jim byl japonský prezentační styl PechaKucha. Dozvěděli se, jak zaujmout publikum, vybrat to nejpodstatnější z tématu a efektivně využít grafické prvky.

Druhý den se žáci soustředili na jazykové prostředky a práci s hlasem a tělem. V druhé části dne přišel čas na tvorbu vlastních projevů. Téma projevu si každý zvolil podle svých zájmů, mezi žáky sportovci se objevila témata jako plavání, F1 či fotbal, jiní sáhli po tématech jako je vesmír, Duolingo nebo háčkování. Paní učitelky Zuzka Pohlová, Hanka Hlaváčková a Daniela Elšíková jim byly po celý pobyt velkou oporou, poskytovaly jim rady a společně diskutovali, jak prezentace vylepšit, aby v cílové rovince zazářili.

Třetí den patřil prezentacím, kde žáci předvedli obrovský kus práce a dokázali, že i za tak krátkou dobu lze dosáhnout vynikajících výsledků.

Během pobytu byla primárním jazykem angličtina, avšak nezapomnělo se ani na španělštinu. Tu si osmáci procvičili ve dvou blocích formou her. Vzhledem k tomu, že většina této třídy je vášnivě oddána sportu a pohybu, využili veškeré pauzy k hrám s míčem.

Tento intenzivní výjezd byl pro všechny účastníky obrovským přínosem a po celou dobu byli žáci v plném pracovním nasazení. Mini Hello Talks se ukázal jako skvělá příležitost, jak se naučit něco nového a zároveň se bavit.

Děkujeme našim odvážným osmákům za účast a už teď se těšíme na další ročník!

VÍCE FOTEK

Náš facebook

Náš instagram

Youtube