Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Kritéria přijímání a dokumenty

Zápisy 2024

Do školky přijímáme děti ve věku 2 až 6 let bez ohledu na národnost a znalosti angličtiny. Mladší děti než 2 roky lze přijmout po dohodě s ředitelkou MŠ.

Radmila Kuboňová
+420 733 530 656

kubonova@helloteddy.cz
info@helloteddy.cz

1. kritérium

Přednostně přijímáme sourozence dětí již navštěvující naší mateřskou či základní školu.

2. kritérium

Datum podání přihlášky (přijímáme děti v průběhu celého roku, pokud to kapacita mateřské školy dovoluje).

3. kritérium

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se k předškolnímu vzdělávání přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud to kapacita dovoluje.

Školní řád MŠ Hello

Vnitřní řád jídelny a výdejny MŠ Hello