Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Práce s nadanými dětmi

MŠ Hello, Ostrava

Mensa je našim partnerem již 11 let. Jsme soukromá, česko-anglická mateřská škola a v každé třídě máme jen 16 dětí. Díky tomuto počtu se můžeme dostatečně věnovat všem dětem, všímat si jejich schopností i nedostatků. Nabízíme dětem pestrou paletu témat, a každý si v něm najde pro sebe něco přínosného. Kluky více zajímají dinosauři, vesmír, dopravní prostředky a holky zase vaření, tvoření a tanec. Ale všechny nadchlo naše natáčení vlastního animovaného filmu s použitím plastelíny a kamery nebo velmi překvapily vlastní prezentací zajímavého pokusu.

V závěru hodnotíme, co se každému dítěti líbilo a co ne. Nejúčinnější metodou je pro děti prožitkové učení, kdy si děti vše prožijí, osahají, vyzkoušejí.

Díky dlouholeté zkušenosti práce s dětmi víme a i poznáme dítě, které „potřebuje více“. Po konzultaci s rodiči hledáme ten správný směr danému dítěti. Jeho znalosti však také uplatňujeme při výuce ve školce. Informace vrstevníka ostatní vstřebávají lépe než od dospělého 

Máme skvělé děti, vzdělané paní učitelky, ale nic se neobejde bez financí. Tímto bych chtěla vyzdvihnout stálou velkou podporu magistrátu města Ostravy, který každý rok podporuje nadané děti svým projektem Talent management, díky kterému máme možnost nakoupit zajímavé pomůcky, financovat dopravu na exkurze apod.

Těšíme se na další setkávání, na nové děti i nové společné zážitky.

Naše školka našim nadaným dětem, ale i dětem z okolí nabízí Klub pro nadané děti, ve kterém je „posouváme“ ještě dále. Jelikož jsme škola mateřská, základní a gymnázium, mohou děti v Klubu pokračovat i na vyšších stupních.

Radmila Kuboňová
zástupce ředitele pro MŠ