Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NÁŠ TÝM

Pedagogičtí pracovníci

Zuzka Kotásková

Zuzana Kotásková

chůva, MŠ Dubina

Narodila jsem se v roce 1987. Během mé mateřské dovolené jsem dostala možnost přivýdělku ve školní družině ZŠ Hello kde jsem zjistila, jak moc mě baví a naplňuje práce s dětmi. Z toho důvodu jsem se rozhodla studovat speciální pedagogiku a nadále se plně věnovat funkci vychovatelky a zároveň chůvy v MŠ Hello. Děti mě neustále učí novému pohledu na svět a já se snažím jim to vracet mou péči a láskou.