Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NÁŠ TÝM

Pedagogičtí pracovníci

thumbnail_IMG_5340

Jana Beschlová

asistenka pedagoga Mš Poruba

 

Vystudovala jsem Střední Ekonomickou školu a pracovala jsem  v obchodní sféře.
Po mnoha letech v obchodě jsem cítila, že potřebují změnu.
Absolvovala jsem kurz asistent pedagoga zakončeným závěrečnou prací na téma Práce asistenta pedagoga se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra.
V září 2023 jsem nastoupila jako asistent pedagoga do MŠ Hello.
A co mě baví?  Miluji hudbu, jezdím na koncerty, chodím do divadel. Mám ráda čas strávený s přáteli a hlavně s vnoučaty.