Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NÁŠ TÝM

Pedagogičtí pracovníci

thumbnail_IMG_20210915_101035

Aneta Uhrová Dis.

učitelka, MŠ Poruba

Ve zkratce:

Narodila jsem se v roce 1985. Jsem vdaná a mám dvě dcery (12 a 10 let). K mým zálibám patří hudba, vyrábění, čtení (preferuji v anglickém jazyce) a zahrádka.

Moje kvalifikace:

V roce 2007 jsem získala diplom na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou v oboru předškolní pedagogika. Během studia jsem měla možnost v rámci praxí navštívit různé pedagogické instituce a získat tak zkušenosti a představu, jakým směrem se dál vydat.

Velikou praxi mi dala a dává péče o mé vlastní děti.

Od roku 2013 jsem dva roky pracovala v soukromé mateřské škole v Praze. Během této doby jsem získala nové zkušenosti v práci s dětmi praktickou přípravou na výuku a také plánováním různých akcí jak pro děti samotné, tak i pro rodiče.

V srpnu 2015 jsem se s rodinou přestěhovala do Velké Británie, Yorku. Dva roky jsem věnovala studiu anglického jazyka zakončeného složením zkoušky.

V roce 2017 jsem nastoupila do soukromé mateřské školy v Yorku na pozici učitelka v mateřské školce. Tuto příležitost jsem využila pro obohacení svých znalostí a dovedností o nové zkušenosti, nový pohled na vzdělávání dětí mladšího školního věku a nové přístupy a způsoby v anglickém vzdělávacím systému. Další zkušenosti jsem získala v roce 2019 po přestoupení do soukromé školky na vojenské letecké základně v Linton on Ouse. Tato práce mi přinesla novou inspiraci s využíváním hlavně přírodnin a přírodních materiálů. Na začátku roku 2020 se mi opět naskytla příležitost posunout se dál, nastoupila jsem tedy do jedné z největších školek v Yorku. Naučila jsem se vést velmi dobře a kvalitně dokumentaci o každém svém svěřeném dítěti a mapovat tak jeho vývoj a pokroky.

Po šesti letech jsem se s rodinou vrátila zpět do České republiky. Díky čtyřem rokům intenzivního užívání anglického jazyka v mluvené i psané formě se pro mě tento jazyk stal nedílnou součástí mého já.