Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Projekty MŠ Hello Poruba

Mateřská škola Hello
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009919

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získalo finanční podporu z EU, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu, na výstavbu nové mateřské školy v městské části Poruba.

Projekt je financován z EU, Integrovaného regionálního operačního programu a vlastních zdrojů školy.