Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NÁŠ TÝM

Pedagogičtí pracovníci

1677590978350

Bc. Blanka Hrbáčová

učitelka, Mš Poruba

Jak říká britský filosof John Lock - Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.
I já chci být dětem příkladem ve sportu a snažím se je vést formou hry  k průpravě na další cestu ve vzdělání.
Vystudovala jsem obor speciální pedagogiky na PF OSU.
Vedu kroužek sportovní gymnastiky pro děti a mládež.
V minulosti jsem vykonávala funkci vedoucí vychovatelky na ZŠ  a asistenky pedagoga pro žáky s PAS a zrakovým postižením.
Díky těmto zkušenostem, které mne dovedly na současnou pozici učitelky v MŠ, chci  nejmladší děti vést k všestrannému rozvoji osobnosti.
V MŠ Hellou zastávám zároveň funkci logopedického asistenta.