Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Reference rodičů a dětí

Rodiče Ludmily Kachlové

Naše dcera má za sebou čtyři roky školní docházky. Ani jednou jsem od ní neslyšela, že by se jí do školy nechtělo. Je to proto, že paní učitelky umí děti zaměstnat a hlavně zaujmout. Hrají hry a při tom se vlastně učí. Dále se mi líbí komunikace rodič-škola. Příjemné jsou i akce typu velikonoční nebo vánoční dílnička, společná odpoledne na školní zahradě atd. A podle toho, co víme o připravovaných akcích pro nový školní rok, si myslím, že to bude pro děti ještě zajímavější. Přeji škole hodně úspěchů a hlavně samé spokojené žáčky.

Maminka Dominika Krause

Jelikož jsem učitelka dětí 1. stupně ZŠ, dokážu porovnat rozdíly mezi klasickou a soukromou základní školou. Vypíchla bych ale jen ty nejdůležitější a pro mě nejpodstatnější věci. Jako učitelka upřednostňuji výuku předmětu anglického jazyka již od 1. třídy a to přirozenou, nenásilnou a hravou formou. To, že syn angličtinu zvládá, se ukázalo na konci školního roku, neboť bez problému složil mezinárodní Cambridgeskou zkoušku. Velké plus přikládám malému množství dětí ve třídě (do 10), což umožňuje tak důležitý individuální přístup učitele k dětem, daleko hlubší poznávání dětí, možnost většího působení na rozvíjení jejich osobností a přípravu žáků pro plnohodnotný život. Jako matka svého dítěte oceňuji velké množství nejrůznějších dopoledních i odpoledních akcí a aktivit, velikonoční i vánoční dílničku žáků spolu s rodiči, velký výběr zájmových kroužků a především vzájemnou spolupráci mezi učiteli, dětmi a rodiči. ZŠ Hello vnímám jako „jednu velkou rodinu “, ve které se cítí dobře především můj syn, ale také já. Každá matka si přeje vidět své dítě ve škole spokojené a šťastné a právě to se paním učitelkám na této škole povedlo. Za to moc děkuji.

Rodiče Václava Kuboně

Náš syn začal navštěvovat ZŠ Hello s.r.o. od 2. třídy. Oba dva jsme poznali velký rozdíl oproti klasické třídě s více než 20 žáky. Malý počet žáků přispěl k rychlejšímu zvládání učiva, k individuálnímu přístupu, k samostatné práci na projektech, prezentaci vlastních schopností. Rodinné prostředí školy a denní kontakt s anglickým jazykem pomáhá synovi uvědomovat si sama sebe a důležitost vzdělávání v dnešním náročném světě. Děkujeme celému týmu ZŠ Hello.

Rodiče Tobiáše Tylečka

Když jsme se před dvěma lety dozvěděli, že od září bude vedle školky nově fungovat také bilingvní Základní škola Hello, dlouho jsme se nerozmýšleli a této příležitosti využili. Syna jsme odhlásili na místní škole, kde jsme s úrovní výuky a přístupem k žákům a jejich hodnocení nebyli zdaleka spokojeni a zapsali na novou ZŠ Hello. Sice jsme museli překonat počáteční obavy a nejistotu z budoucnosti v úplně nové škole bez historie a s neobvyklými výukovými metodami. Navíc jsme se tím uvázali k několikaletému dennodennímu odvozu syna do školy a zpět. Ale za ty dva roky, které už máme s ZŠ Hello za sebou, jsme ani jednou nezalitovali. Takový naprosto individuální přístup, moderní učební metody s využitím moderní techniky, špičkovou úroveň jazykové výuky včetně cizojazyčné výuky předmětů jako je matematika, hudební nebo výtvarná výchova, by nám jiná základní škola, kde jsou navíc v jedné třídě třeba i tři desítky žáků, mohla jen stěží poskytnout. Po dvou letech fungování víme my i náš syn, že bychom jinou školu než ZŠ Hello nezvolili.

Rodiče dětí – účastníků letního tábora

Děkuji za krásný tábor pro dceru, přijela naprosto nadšená a s tím, že příští rok jede zase. Jsem ráda, že jsme objevili Hello se vším, co k tomu patří. Vy i Vaši kouzelničtí pomocníci máte můj obdiv a velké díky. Sára Hrubá

Dobrý den, dcera Valentinka se vrátila nadšená a příští rok chce jet znovu, takže děkuji za dobře odvedenou práci s dětmi.
Ivana Vašková

Verunka i její kámošky byly nadšené a příští rok chtějí jet zas. Takže se moc těší (a jejich rodiče taky).
Pavla Tmějová

Ještě jednou děkujeme za syna, protože se mu na táboře líbilo. Jen doufám, že moc nezlobil. Chtěl jet i příští rok, ale to už mu bude 14 let. Tak uvidíme.
Lenka Chovancová