Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Vše pro školní rok

Organizace školního roku (PDF)

Výuka na ZŠ

 • probíhá od pondělí do pátku převážně od 9:00 do 15:10 hod. s přestávkou na oběd, v některých dnech podle rozvrhu od 8:05 hod.
   

Školní družina:

 • ráno od 7:00 do 8:45 hod.
 • odpoledne od 12:40 do 17:00 hod.
   

Vyučovací hodiny

 • 0. vyučovací hodina – 8:05-8:50 hod.
 • 1. vyučovací hodina – 9:00-9:45 hod.
 • 2. vyučovací hodina – 10:00-10:45 hod.
 • 3. vyučovací hodina – 10:55-11:40 hod.
 • 4. vyučovací hodina – 11:50-12:35 hod.
 • 5. vyučovací hodina – 12:45-13:30 hod.
 • 6. vyučovací hodina – 13:35-14:20 hod.
 • 7. vyučovací hodina – 14:25-15:10 hod.

Stravování

Výdej obědů:

Denně od 11.40 do 14.30 hodin

Cena oběda:

Cena 1 oběda pro děti 7-11 let činí 48,- Kč

Cena 1 oběda pro děti 12-14 let činí 50,- Kč

Cena 1 oběda pro děti 15 a více let činí 54,- Kč

Prodej stravy:

Žáci si mohou kupovat a regulovat obědy denně během celého měsíce prostřednictvím aplikace strava.cz. Stravování zajišťuje firma Zdravá vařečka, možnost výběru ze 2 jídel.

Odhlašování a změna výběru stravy:

Odhlašování a změna výběru stravy se provádí vždy den předem až do 5:30 hodin následujícího dne prostřednictvím aplikace strava.cz.
Změny nelze provádět telefonicky.

Přihláška ke stravování

Seznam alergenů

Výše školného v Hello MŠ a ZŠ

Stipendium

Naším zájmem je dostupnost studia na základní škole Hello pro žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Toto sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní.

Podmínky udělení sociálního stipendia (PDF)

Co je třeba udělat?

Stáhněte si níže žádost o stipendium, vytiskněte a vyplněnou ji zašlete na adresu školy.

Žádost o sociální stipendium (docx)