Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

NOVINKY

13. 10. 2022

Bádáš, bádám, bádáme …

V soutěži Bádáš, bádám, bádáme naše pětka nenašla přemožitele !Prokop, Saša, Sára, Tom a Zuzka z osmičky všem vyrazili dech. Skvělým tématem, luxusním zpracováním a výbornou prezentaci.Velké poděkování patří paní učitelce Hrbáčové a Martiníkové🥰, Kubovi Hlaváčkovi👌 a rybám v Hello akváriu😆❤

A jak to celé začalo?

Od začátku školního roku se 8. třída účastnila velkého projektu propojujícího přírodní vědy. Akci s názvem Bádám, bádáš, bádáme pořádala ZŠ Březinova, která škole zapůjčila speciální čidla Vernier pro měření pH, teploty, vodivosti a obsahu CO2
Žáci přišli s úžasnými nápady k využití těchto čidel a po celý měsíc prováděli precizní měření, ověřovali své hypotézy, vyvozovali závěry a nakonec vytvářeli výstupy ze své badatelské činnosti. 

Na soutěž byl vybrán tříčlenný tým ve složení Tomáš Churý, Prokop Juránek a Alexandr Nosek. V původním týmu spolu s  Zuzanou Haftovou a Sárou Uhrovou sledovali optimální podmínky pro chování, tření a úspěšný vývoj jiker ryb našeho akvária.
Ve středu 12. 10. 2022 pak velmi profesionálně odprezentovali výsledky své činnosti a v konkurenci ostatních škol vyhráli

Vítězům blahopřejeme a smekáme klobouk před celou osmou třídou! Dobrá práce! 🙂

Mgr. Sandra Hrbáčová

Fotogalerie