Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Zápis do 1. třídy

Pro účast u zápisu dětí do první třídy: 5. 4., 6. 4. 2022 nebo 26. 4. 2022 je třeba rezervovat si konkrétní čas.
REZERVOVAT SI ČAS

INFORMACE K ZÁPISU

Pro rodiče prvňáčků 2022/2023
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ke stažení

Nevíte si rady? Volejte či pište:
Kontaktujte nás na noskova@helloskola.cz nebo volejte tel. +420 778 545 789. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

5 důvodů proč dát syna/dceru do ZŠ Hello

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a  menšího počtu dětí ve třídě garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokladem pro účinné vzdělávání.
 • Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči vyplývá, že děti do školy chodí rády. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní praxe ukazují, že výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a obklopeni prostředím, kde mají podporu.
 • Dorozumí se lépe v angličtině. 5 hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok.
 • Bude v dobré společnosti 🙂

Co čeká naše žáky na základní škole?

Na 1. stupni základní školy:

 • V 1. třídě genetická metoda čtení, písmo Comenia Script, metoda Jolly Phonics, výuka matematiky podle prof. Hejného.
 • Předmět matematika a předměty s výchovným zaměřením jsou vyučovány v anglickém jazyce.
 • Angličtina je pro naše žáky daleko více než jen školním předmětem. Jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími a využívat angličtinu i v odborných předmětech.
 • Žáci kromě známek získávají i slovní hodnocení, ze kterého se dozví, v čem vynikají a kde mají přidat.
 • Žáci skládají zkoušky Cambridge Exams, které jsou důkazem jejich znalostí a pokroků v anglickém jazyce.
 • Science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je v angličtině vyučováno vybrané učivo z přírodovědy. Základní znalosti ovšem žáci získávají souběžnou výukou předmětu v českém jazyce.
 • Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.
 • Žákům nabízíme volnočasové aktivity jako kybernetika, deskové hry, výtvarný, keramický, sportovní a taneční kroužek a další.
 • Organizujeme ozdravné pobyty, plavání, lyžařskou školičku.
 • Spolupracujeme s Mensou ČR.
 • Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.
 • Nabízíme sociální stipendia.

Na 2. stupni základní školy:

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a nižšího počtu žáků ve třídě garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého.
 • Pět hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok.
 • Další cizí jazyk – od 6. ročníku výběr ze španělštiny, německého a ruského jazyka.
 • Ve volitelném předmětu Science v 7. ročníku si osvojí vybrané učivo přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) v anglickém jazyce.
 • Organizujeme poznávací pobyty do Anglie.
 • Organizujeme lyžařský kurz, adaptační pobyt, výjezdy s výukovými programy, ozdravné pobyty.
 • Nabízíme sociální stipendia.
 • Žákům nabízíme netradiční volnočasové aktivity jako kybernetika, španělský jazyk, stolní tenis, deskové hry.
 • Spolupracujeme s Mensou ČR.
 • Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.