Základní škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Hygiena

Třída Sovičky

Veškeré prostory MŠ odpovídají požadavkům vyplývajících z vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání plně umožňuje aktivity pro volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu i tělesné aktivity. Školka je vybavena novým a moderním nábytkem, který zohledňuje nejen tělesnou výšku dětí, ale i jejich individuální potřeby.

Základní hygienické návyky

V mateřské škole vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na vštěpování základních hygienických návyků, jako jsou mytí rukou mýdlem před i po jídle a po použití toalety, splachování toalety a samozřejmě čištění zubů po obědě, používání toaletního papíru a papírových kapesníků. Také považujeme za důležité, aby se děti naučily automaticky si odnášet po sobě nádobí, uklízely si po sobě stoly a utřely znečištěné prostírání.

V umývárně má každý Teddík svůj označený háček s ručníkem (mění se vždy v pondělí nebo podle potřeby) a kelímek na svůj kartáček a zubní pastu. V šatně má své označené místo na oděv a obuv, také lehátko s peřinkami k odpočinku je označeno značkou.

Relaxace

Všechny děti potřebují po náročných aktivitách a dobrém obědě odpočívat. Poslouchají čtené pohádky na pokračování, anglické písničky, relaxační hudbu. V zimních měsících, v období topné sezóny, zapínáme zvlhčovač vzduchu a solné lampy pro snadnější dýchání dětí. Děti vstávají dle potřeby nebo na přání rodičů.