VÝSLEDKY A 2. KOLO PŘIJÍMAČEK

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek.pdf

VÝSEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Výsledková listina 1. kola PK – NÁHRADNÍ TERMÍN

1. kolo přijímacích zkoušek – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Výsledky

Rozdělení dle zaměření

2. kolo přijímacích zkoušek

Nevyšlo vám to? Nevadí. Několik volných míst ještě máme. Co je třeba?

 • vyžádejte si na své ZŠ novou přihlášku a celou ji opět řádně vyplňte (včetně známek)
 • vyplňte Obor: Gymnázium 79-41-K/41, denní studium (a zvolte, do které z našich tříd máte namířeno) všeobecně zaměřená třída, jazyková třída, MMIT třída?
 • od střední školy, kde jste JPZ vykonávali, si vyžádejte výpis výsledků didaktických testů JPZ (přiložte jej k přihlášce)
 • máte-li zájem o jazykovou třídu, přiložte certifikát z mezinárodní jazykové zkoušky od úrovně B1 výše
 • přihlášku se všemi náležitostmi doručte do 10. května 2022 na sekretariát školy (můžete i poštou)
 • Termín školní přijímací zkoušky je 18. května 2022 (náhradní termín školní přijímací zkoušky je 25. května 2022)
  Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení bude 19. května 2022 ve 12 hodin na vývěsce školy a webové adrese www.gymnaziumhello.cz

Kritéria pro 2. kolo PZ

Nevíte si rady? Volejte nebo pište: noskova@helloskola.cz, 778 545 789

Přihláška ke studiu

PDF

Excel

Ve všech třech případech (v případě Všeobecného třídy, Jazykové třídy i MMIT třídy gymnázia) se do přihlášky vyplňuje stejný obor čtyřletého denního studia a za kód školy uveďte zaměření třídy:

 • 79-41-K/41 Gymnázium anglická třída
 • 79-41-K/41 Gymnázium MMIT třída (moderních médií a IT)
 • 79-41-K/41 Gymnázium všeobecně zaměřená třída

Přihlášku doručte osobně, anebo zašlete poštou na adresu gymnázia: KONTAKTY K přihlášce přiložte motivační dopis (všeobecná a jazyková třída) či motivační prezentaci (MMIT) – LINK k motivační prezentaci pošlete mailem na adresu ředitelky školy: klimova@helloskola.cz (v kopii skipalova@helloskola.cz)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Maximální počet přijímaných uchazečů do všeobecné, jazykové a MMIT třídy čtyřletého gymnázia je 52 žáků (z toho max. 24 žáků do jazykové třídy).