Život školy / Projekty / Rodilí mluvčí do škol / Rodilí název a cíle

Název a cíle

Název projektu:

Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení projektu:

01.09.2014

Datum ukončení projektu:

31.07.2015

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je realizace komplexních vzdělávacích a podpůrných aktivit pro žáky a pracovníky základních škol v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Ústeckém kraji.Všechny aktivity budou směřovat k dosažení hlavního cíle projektu, kterým je zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol v cizích jazycích a zejména jeho aktivní používání. Tohoto cíle bude dosaženo kombinací zapojení rodilých mluvčích do výuky a aktivit na základních školách, zaváděním cizích jazyků do nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL a podporou zapojování škol do mezinárodních projektů. V rámci jednotlivých aktivit budou pořádány workshopy, jazykové kurzy. Kromě žadatele se na realizaci projektu budou podílet 3 partneři.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Důležité


PŘEDŠKOLÁK - kurz pro budoucí prvňáčky
více informací zde (pdf)Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Připravujeme na CAMBRIDGE EXAMS
Certifikát (pdf)


2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
O škole


Zápis
Přestup z jiné školy do 1. až 9. ročníku ZŠ Hello je možný kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě.

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook